นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาการใช้งานบริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้จะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่บังคับใช้กับบุคคลหรือบริษัทที่ไม่ได้ใช้บริการ FC2 โดยตรง

การใช้ข้อมูล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขอจากผู้ใช้มีจำนวนเพียงเท่าที่จำเป็น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP, คุกกี้, หน้าที่เข้าเยี่ยมชม, อุปกรณ์ ฯลฯ จะได้รับโดยอัตโนมัติจากเบราว์เซอร์หรือแอปของผู้ใช้และบันทึกเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา
 • FC2 อาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
  1. เพื่อปรับปรุงบริการของเรา
  2. เพื่อเสนอบริการใหม่และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้
  3. เพื่อติดต่อผู้ใช้ตามความจําเป็น
  4. เพื่อให้เงื่อนไขที่ดีกว่าแก่ผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • FC2 จะไม่ขายหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้แก่ผู้ใด
 • อย่างไรก็ตาม FC2 อาจปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
  1. เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการเช่น ศาล หรือตำรวจ
  2. เมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
  3. เมื่อจำเป็นต้องทำเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้
  4. เมื่อบริษัทที่ FC2 วางใจต้องการข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ (บริษัทเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด)
  5. เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องสิทธิ์ และ/หรือ ทรัพย์สินของ FC2 จากการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้

การรักษาความปลอดภัย

 • ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย FC2 กำหนดให้ต้องมีการใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ FC2 ทั้งหมด
 • มีการใช้รหัส SSL เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูล

การใช้บริการของบุคคลที่สาม

 • โปรดทราบว่าบริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ FC2 อาจใช้บริการ YouTube API
  มีการใช้ Google Analytics เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้
  การใช้บริการของเราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google
  พร้อมกับข้อกำหนดการใช้งาน FC2
 • ลิงก์ต่าง ๆ สำหรับนโยบายและข้อกำหนดสำหรับการอ้างอิงอยู่ที่ด้านล่าง

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • FC2 สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในบางส่วนหรือทั้งหมด
  (เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ บนเว็บไซต์ FC2)