Giới thiệu công ty

Tên công tyFC2, Inc.
Địa chỉ4730 South Fort Apache Road Suite 300 Las Vegas, NV89147
Nghiệp vụ hoạt độngDomain, Web Hosting, Applications
Emailfc2 @ fc2.us     Truy vấn tại đây
Người đại diệnDIANNA R TEMPLE
Thiết lậpTháng 7 Năm 1999

Lịch sử công ty

Tháng 7 Năm 1999
 • Thiết lập FC2, Inc.
 • Khởi đầu dịch vụ hosting
Tháng 2 Năm 2001
Tháng 4 Năm 2001
 • Khởi đầu dịch vụ Counter tuyệt vời
Tháng 2 Năm 2002
Tháng 6 Năm 2002
Tháng 1 Năm 2003
Tháng 2 Năm 2003
Tháng 5 Năm 2003
Tháng 7 Năm 2003
Tháng 11 Năm 2003
Tháng 5 Năm 2004
Tháng 9 Năm 2004
 • Khởi đầu dịch vụ tìm kiếm tin tức
 • Khởi đầu dịch vụ FC2 Network
Tháng 10 Năm 2004
Tháng 11 Năm 2004
Tháng 2 Năm 2005
Tháng 3 Năm 2005
 • Khởi đầu dịch vụ Bookmark miễn phí
Tháng 8 Năm 2005
Tháng 1 Năm 2006
Tháng 4 Năm 2006
Tháng 7 Năm 2006
 • Khởi đầu dịch vụ My Search
Tháng 8 năm 2006
Tháng 10 Năm 2006
 • Khởi đầu dịch vụ SEO Link
 • Khởi đầu dịch vụ FC2 Keyword
Tháng 2 Năm 2007
Tháng 5 Năm 2007
Tháng 7 Năm 2007
Tháng 8 Năm 2007
Tháng 10 Năm 2007
Tháng 11 Năm 2007
Tháng 4 Năm 2008
 • Khởi đầu dịch vụ FC2 Decope
 • FC2 Counter (Tiếng Anh,Trung Quốc giản thể/truyền thống)
Tháng 5 Năm 2008
Tháng 6 Năm 2008
 • Khởi đầu dịch vụ FC2 Creator service
Tháng 7 Năm 2008
Tháng 8 Năm 2008
 • FC2 Blog (Tiếng Trung Quốc giản thể)
Tháng 11 Năm 2008
Tháng 1 Năm 2009
 • FC2 Blog (Tiếng Hàn Quốc,Thái lan)
Tháng 2 Năm 2009
Tháng 4 Năm 2009
Tháng 5 Năm 2009
Tháng 7 Năm 2009
 • FC2 Counter (Tiếng Hàn Quốc,Tây Ban Nha,Đức,Pháp,Nga)
Tháng 8 Năm 2009
 • Khởi đầu dịch vụ FC2 Backup
Tháng 9 Năm 2009
 • FC2 Video (Tiếng Anh,Trung Quốc giản thể/truyền thống,Hàn Quốc,Tây Ban Nha,Đức,Pháp,Nga)
Tháng 10 Năm 2009
Tháng 12 Năm 2009
Tháng 4 Năm 2010
Tháng 6 Năm 2010
 • FC2 Vỗ tay (Tiếng Anh,Trung Quốc giản thể/truyền thống,Hàn Quốc,Tây Ban Nha,Đức,Pháp)
 • Khởi đầu dịch vụ FC2 Apps
Tháng 7 Năm 2010
 • FC2 Bảng tin (Tiếng Anh,Trung Quốc giản thể/truyền thống,Hàn Quốc,Tây Ban Nha,Đức,Pháp)
Tháng 8 Năm 2010
Tháng 9 Năm 2010
 • Khởi đầu dịch vụ FC2 Bí quyết (Tiếng Anh,Trung Quốc giản thể/truyền thống,Hàn Quốc,Tây Ban Nha,Đức,Pháp)
Tháng 10 Năm 2010
Tháng 1 Năm 2011
Tháng 4 Năm 2011
 • FC2 Mạng xã hội (Tiếng Anh,Trung Quốc giản thể/truyền thống,Hàn Quốc,Tây Ban Nha,Đức,Pháp)
Tháng 6 Năm 2011
 • Mua lại quyền quản lý Himawari Video
 • FC2 Apps (Tiếng Anh,Trung Quốc giản thể/truyền thống,Hàn Quốc,Tây Ban Nha,Đức,Pháp)
Tháng 9 Năm 2011
Tháng 12 Năm 2011
Tháng 1 Năm 2012
Tháng 2 Năm 2012
Tháng 3 Năm 2012
Tháng 4 Năm 2012
Tháng 5 Năm 2012
 • FC2 Live (Tiếng Trung Quốc giản thể)
Tháng 7 Năm 2012
 • FC2 WiFi (Tiếng Trung Quốc truyền thống)
Tháng 8 Năm 2012
Tháng 9 Năm 2012
Tháng 11 Năm 2012
Tháng 11 Năm 2012
Tháng 1 Năm 2013
Tháng 2 Năm 2013